Piotr Olszewski

fotoNazywam się Piotr Olszewski. Moją pracą i pasją są badania których celem jest opracowanie nowoczesnych metod kontroli pracowniczej. Skutecznej i jednocześnie zgodnej z polskim prawodawstwem.

Wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii przez pracodawców do kontroli pracowniczej w miejscu pracy to dzisiaj codzienność. Proces to rodzi jednak pewne trudności i problemy związane przede wszystkim ze sprawą ochrony danych osobowych pracownika i realizacją jego prawa do prywatności w trakcie wykonywania czynności służbowych ukazując w tym momencie obowiążek  określenia granic ingerencji pracodawcy w omawianym procesie.

Niestety braki w polskim prawodawstwie konkretnego i wyraźnego zapisu regulującego kwestie kontroli pracodawcy nad podległymi mu pracownikami oraz zakres ochrony pracowników przed ich kontrolowaniem w miejscu pracy powoduje, że pracodawca świadomie bądź nie coraz częściej narusza prawo pracownika do ochrony prywatności oraz żąda od niego podania szerszego zakresu informacji dotyczących jego osoby i spraw prywatnych niż zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

Z przyjemnością pomogę opracować Państwu politykę firmy, regulaminy wewnętrzne i inne dokumenty zabezpieczając Państwa interesy i jednocześnie przestrzegając obowiązujących w Polsce przepisów prawa.

Komentowanie wyłączone.